Sangha in het Gooi

Dit is Vipassana het Gooi, opgericht in de zomer van 2023 en daarmee volop in ontwikkeling

Het doel van Vipassana het Gooi is om in deze regio een Sangha; een levendige, liefdevolle en inspirerende omgeving te creëren voor en van mensen die Vipassana en Metta meditatie willen beoefenen en zich verder willen verdiepen in de Dhamma, de leer van de Boeddha. Voel je welkom, ook als je ideeën hebt en/of een rol wil spelen in Vipassana het Gooi.

Vanzelfsprekend zijn ook mensen van buiten deze regio welkom bij de meditatiedagen en cursussen die voor 2024 op de agenda staan.

Sangha in het Gooi

This is Vipassana het Gooi, founded in the summer of 2023 and therefore in full development.

The goal is to create a Sangha; a lively, loving and inspiring environment in this region for and from people who want to practice Vipassana and Metta meditation and who want to deepen their knowledge of the Dhamma, the teachings of the Buddha. Do feel welcome, also if you have ideas and/or want to participate in Vipassana het Gooi.

It goes without saying that people from outside this region are also welcome at the meditation days and courses scheduled for 2024.

 

Vipassana en Metta

Vipassana meditatie wordt wel inzichtmeditatie genoemd omdat Vipassana betekent 'de dingen zien zoals ze werkelijk zijn'. Mindfulness is op Vipassana meditatie gebaseerd.

Metta betekent liefdevolle vriendelijkheid.

Jezelf bekwamen in meditatie maakt dat je gaandeweg meer rust, meer vriendelijkheid en begrip zult ervaren, ten opzichte van jezelf en anderen. Wijsheid en compassie worden zo de pijlers waarop je het leven kunt baseren.

Vipassana en Metta zijn Pali woorden. De oude geschriften van het Theravada Boeddhisme zijn opgetekend in het Pali. Het Theravada boeddhisme houdt zich aan de oorspronkelijke leer van de Boeddha.

Vipassana and Metta

Vipassana meditation is sometimes called insight meditation because Vipassana means 'seeing things as they really are'. Mindfulness is based on Vipassana meditation.

Metta means loving kindness.

Training yourself in meditation means that you will gradually experience more peace, more kindness and understanding towards yourself and others. Wisdom and compassion thus become the pillars on which you can base your life.

Vipassana and Metta are Pali words. The ancient scriptures of Theravada Buddhism are recorded in Pali. Theravada Buddhism adheres to the original teachings of the Buddha.

 

Meditatie dag over mededogen

Zaterdag 16 maart stond de meditatiedag in het teken van mededogen (Karuna in het Pali). De Dhamma talk en Dhamma tekst van deze dag vind je op de pagina Inspiratie.

Zaterdag 13 april staat in het teken van de derde hartkwaliteit (Brahmavihara in het Pali), namelijk medevreugde (Mudita in het Pali). Medevreugde wil zoveel zeggen als vreugde beleven in het succes van anderen. Het wordt ook wel onbaatzuchtige, of altruïstische vreugde genoemd.

Zaterdag 11 mei staat in het teken van de vierde Brahamavihara: gelijkmoedigheid.

Je kunt je aanmelden via het formulier op de pagina Contact.