Vipassana het Gooi

Nieuw

Vipassana het Gooi is nieuw.

Het doel is om in deze regio een liefdevolle en inspirerende omgeving en sangha te creëren voor en van mensen die Vipassana en Metta meditatie willen beoefenen en zich verder willen verdiepen in de Dhamma, de leer van de Boeddha.

Vanzelfsprekend zijn ook mensen van buiten deze regio welkom bij de meditatiedagen en cursussen die voor 2023 op de agenda staan.

 

Vipassana het Gooi is new

The goal is to create a loving and inspiring environment and sangha in this region for and from people who want to practice Vipassana and Metta meditation and who want to deepen their knowledge of the Dhamma, the teachings of the Buddha.

It goes without saying that people from outside this region are also welcome at the meditation days and courses scheduled for 2023.

 

 

Welkom

Heb je enige ervaring met Vipassana en Metta meditatie, dan nodigen we je graag uit om mee te denken en te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van Vipassana het Gooi.

Op alle gebieden kunnen we die ondersteuning gebruiken, zoals bijvoorbeeld het hosten van online Zoom meetings en de organisatie rondom de live bijeenkomsten in Naarden.

Wil je meer weten of je aanmelden, stuur dan een bericht naar info@vipassana-het-gooi.nl. 

Je bent van harte welkom!

 

Welcome

If you have any experience with Vipassana and Metta meditation, we would like to invite you to think along and support in the further development of Vipassana het Gooi.

We can use that support in all areas, such as hosting online Zoom meetings and the organization of the live meetings in Naarden.

If you want to know more or register, send a message to info@vipassana-het-gooi.nl.

You're most welcome!

 

 

Vipassana en Metta

Vipassana meditatie wordt wel inzichtmeditatie genoemd omdat Vipassana betekent 'de dingen zien zoals ze werkelijk zijn'. Mindfulness is op Vipassana meditatie gebaseerd. Metta betekent liefdevolle vriendelijkheid.

Jezelf bekwamen in meditatie maakt dat je gaandeweg meer rust, meer vriendelijkheid en begrip zult ervaren, ten opzichte van jezelf en anderen. Wijsheid en compassie worden zo de pijlers waarop je het leven kunt baseren.

Vipassana en Metta zijn Pali woorden. De oude geschriften van het Theravada Boeddhisme zijn opgetekend in het Pali. Het Theravada boeddhisme houdt zich aan de oorspronkelijke leer van de Boeddha.

 

Vipassana and Metta

Vipassana meditation is sometimes called insight meditation because Vipassana means 'seeing things as they really are'. Mindfulness is based on Vipassana meditation. Metta means loving kindness.

Training yourself in meditation means that you will gradually experience more peace, more kindness and understanding towards yourself and others. Wisdom and compassion thus become the pillars on which you can base your life.

Vipassana and Metta are Pali words. The ancient scriptures of Theravada Buddhism are recorded in Pali. Theravada Buddhism adheres to the original teachings of the Buddha.