Dana en kosten

De Boeddha begon zijn onderricht vaak met het benadrukken van het belang van het beoefenen van vrijgevigheid (Dana). Dana is het tegenovergestelde van begeerte (oorzaak van het lijden) en daarmee een belangrijke kwaliteit in het Boeddhisme. 

Het Dana-principe houdt in dat deelnemers zelf bepalen hoeveel zij willen en kunnen geven voor de lessen in de Dhamma van de leraren. 

Aan het organiseren van onze activiteiten zijn uiteraard ook onkosten verbonden zoals huur van de prachtige bosrijke accommodatie in Naarden etc. Daarvoor wordt wel een vaste vergoeding gevraagd 

Dana en costs

The Buddha often began his teachings by emphasizing the importance of the practice of generosity (Dana). Dana is the opposite of desire (cause of suffering) and thus an important quality in Buddhism.

The Dana principle means that participants decide for themselves how much they want and can give for the Dhamma teachings given by the teachers.

There are of course also costs associated with organizing our activities like rental of the beautiful wooded accommodation in Naarden etc. A fixed fee is charged for this.