Dana en kosten

De Boeddha begon zijn onderricht vaak met het benadrukken van het belang van het beoefenen van vrijgevigheid (Dana). Dana is het tegenovergestelde van begeerte (oorzaak van het lijden) en daarmee een belangrijke kwaliteit in het Boeddhisme. 

Het Dana-principe houdt in dat deelnemers zelf bepalen of en hoeveel zij willen en kunnen geven voor de begeleiding.

De Dhamma is in feite onbetaalbaar en wordt vanuit het hart gegeven en vanuit het hart ontvangen.

Aan het organiseren van onze activiteiten zijn uiteraard onkosten verbonden zoals huur van de prachtige bosrijke accommodatie in Naarden etc. Ook daarvoor geldt het Dana-principe.

Dana en costs

The Buddha often began his teachings by emphasizing the importance of the practice of generosity (Dana). Dana is the opposite of desire (cause of suffering) and thus an important quality in Buddhism.

The Dana principle means that participants decide for themselves whether and how much they want and can give for the guidance.

The Dhamma is in fact priceless and is given from the heart and received from the heart.

There are of course costs associated with organizing our activities like rental of the beautiful wooded accommodation in Naarden etc. The Dana principle also applies to this.