Inzichtmeditatie

Inzichtmeditatie (Vipassana in Pali, de taal van de originele Boeddhistische leer) is de eenvoudige beoefening van moment-to-moment mindfulness.

Door zorgvuldig en aanhoudend observeren, ervaren we de voortdurende verandering van de processen in ons lichaam en onze geest.

Door ons hiervan bewust te zijn kunnen we alles wat zich in het leven aandient, namelijk plezier en geluk, maar ook verdriet en pijn, beter zien en duiden en accepteren.

Als het inzicht zich verder verdiept ontwikkelen we gelijkmoedigheid en vrede met alle veranderingen die het leven met zich meebrengt. Wijsheid en compassie worden leidende principes in ons leven.

De Boeddha onderwees Vipassana zo'n 2600 jaar geleden. De verschillende methoden zijn goed bewaard gebleven in de Theravada traditie van het Boeddhisme.

Insight meditation (Vipassana in Pali, the language of the original Buddhist teachings) is the simple practice of moment-to-moment mindfulness.

Through careful and persistent observation, we experience the constant change of the processes in our body and mind.

By being aware of this, we can better see and interpret and accept everything that presents itself in life, namely pleasure and happiness, but also sadness and pain.

As understanding deepens, we develop equanimity and peace with all the changes life brings. Wisdom and compassion become guiding principles in our lives.

The Buddha taught Vipassana some 2600 years ago. The different methods are well preserved in the Theravada tradition of Buddhism.

 

Sayalay Chandadhika

Sayalay Chandadhika is als leraar en spiritueel begeleider verbonden aan Sangha Metta. Zij is Boeddhistische non sinds haar inwijding in haar geboorteland Myanmar, in 2008.

In 2016 sloot ze succesvol haar bachelor opleiding in het Boeddhisme af aan de Sitagu International Buddhist Academy in Sagaing, Myanmar.

In 2017 werd zij door de pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog uitgenodigd om deel te nemen aan het interreligieuze leer- en uitwisselingsprogramma in Vaticaanstad. Sayalay studeerde ook theologie en hedendaagse Islam aan de pauselijke universiteiten terwijl ze in Rome was.

Sayalay is in staat om de Dhamma op zo'n manier over te brengen dat ze anderen weet te inspireren en begeleiden.

Sayalay Chandadhika is a teacher and spiritual guide associated with Sangha Metta. She has been a Buddhist nun since her initiation in her native country Myanmar in 2008.

In 2016 she successfully completed her bachelor's degree in Buddhism at the Sitagu International Buddhist Academy in Sagaing, Myanmar.

In 2017, she was invited by the Pontifical Council for Interreligious Dialogue to participate in the interfaith learning and exchange program in Vatican City. Sayalay also studied theology and contemporary Islam at the Pontifical Universities while in Rome.

Sayalay is able to convey the Dhamma in such a way that she inspires and guides others.

 

Myriam Baaten

Myriam Baaten is coach en sinds een aantal jaren verbonden aan Sangha Metta. Zij begon ruim 20 jaar geleden met mediteren en begeleidt sinds 2020 een Vipassana inzichtmeditatie/studiegroep in Hilversum.

Myriam Baaten is coach. She has been associated with Sangha Metta for a number of years. She started meditating over 20 years ago and has been guiding a Vipassana insight meditation/study group in Hilversum since 2020.

Sangha Metta

Sangha Metta

‘Sangha’ is het Pali-woord voor gemeenschap en ‘Metta’ betekent liefdevolle vriendelijkheid. Vrij vertaald is Sangha Metta een netwerk van mensen die geraakt zijn door de leer van de Boeddha. Een netwerk van mensen voor wie liefdevolle vriendelijkheid een dagelijkse bron van inspiratie is.

Sangha Metta

"Sangha" is the Pali word for community and "Metta" means loving kindness. Roughly translated, Sangha Metta is a network of people who are touched by the teachings of the Buddha. A network of people for whom loving kindness is a daily source of inspiration.